Vážení hostia,

v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR k obmedzeniam prevádzok na základe Vyhlášky č. 263 zo dňa 24. 11. 2021, môžu služby hotela využívať iba osoby OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní).

Každá osoba sa musí preukázať potvrdením o očkovaní (kompletne očkovaná osoba je 2 týždne po podaní druhej dávky alebo najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou), potvrdením o negatívnom výsledku antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 72 hodín alebo potvrdením o prekonaní COVID-19 za posledných 180 dní.

Zámocký hotel**** Galicia Nueva poskytuje iba služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Pre bližšie informácie kontaktujte, prosím, recepciu zámockého hotela, telefonicky od 8,00 hod do 22,00 hod na +421 47 28 52 200, prípadne
e-mailom na recepcia@hotelgalicianueva.sk