!

Vážení návštevníci,

dovoľte nám informovať Vás, že prehliadky zámku pre verejnosť sa budú konať

od 1. apríla 2018.

Prehliadky pre skupiny, ktoré využívajú služby hotela (teambuilding, seminár, školenie) budú dohodnuté individuálne s garantom podujatia zo strany zámockého hotela.

!

Prehliadky je potrebné vopred si rezervovať osobne, telefonicky alebo mailom na recepcii hotela. Kontakt pre objednávku je recepcia@hotelgalicianueva.sk alebo +421472852200, +421472852211.

Prehliadky pre verejnosť sa konajú každú nedeľu a pondelok o 13:00 a 15:00.

Cena prehliadky pre dospelých je 6 € s DPH.

Cena prehliadky pre dôchodcov a deti od 3 do 15 rokov je 4 € s DPH.

Za dieťa počas prehliadky zodpovedá dospelá osoba, ktorá ho sprevádza. Vstup na prehliadku nie je možný s detským kočíkom.

Minimálny počet platiacich osôb v skupine na prehliadku je šesť.

Maximálny počet osôb v skupine je pätnásť.

Do celkového počtu osôb v skupine sa počítajú aj deti.

V prípade, že nebude naplnený minimálny počet osôb na prehliadku, hotel si vyhradzuje právo prehliadku zrušiť najneskôr 1 deň pred termínom konania prehliadky. V prípade, že záujemca o prehliadku uhradí cenu minimálne 6 vstupeniek, prehliadka sa uskutoční.

Celková dĺžka prehliadky je 50 minút.

Trasa prehliadky je presne určená a neprechádza všetkými priestormi zámockého hotela Galicia Nueva ****.

Počas prehliadky budú môcť návštevníci vidieť Župnú sieň s pôvodnou výzdobou z roku 1762, ktorá nemá na území Slovenska porovnateľnosť, rokokové kachľové pece zdobené zlatým ornamentom a štukovú výzdobu stropov. Dozvedia sa bohatú históriu zámku spojenú s osudmi pôvodných majiteľov, predovšetkým grófskeho rodu Forgach, ktorých portréty návštevníci počas prehliadky uvidia. Budú mať možnosť nahliadnuť aj do reprezentačného apartmánu s originálnym dreveným trámovým stropom a historickým mobiliárom. Prehliadková trasa vedie chodbou na 1. poschodí s cyklom jedinečných nástenných malieb uhorských panovníkov zo 16. – 17. storočia a unikátnou presklenou zámockou dvoranou. Prehliadka sprevádzaná pútavým výkladom sprievodcu končí v pôvodnom klenbovom priestore vinárne.

Prehliadky sa konajú v priestoroch živého zámockého hotela**** Galicia Nueva, ktorého služby využívajú hoteloví hostia. Zámok je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, dovoľujeme si Vás preto zdvorilo požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1. Odev a obuv účastníka prehliadky nesmie byť znečistená. Vrchný odev, ruksaky a dáždniky si uložte v šatni hotela.

2. Počas prehliadky sa nevzďaľujte od skupiny a dodržiavajte trasu určenú sprievodcom.

3. Nerušte hlučným správaním, či inými nevhodnými a nedôstojnými prejavmi ostatných hotelových hostí.

4. Nedotýkajte sa a nepoškodzujte steny štukovú výzdobu a iné stavebné súčasti hotela, vystavené predmety, nábytok a zariadenie hotela.

5. Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov v priestoroch hotela musí byť odsúhlasené sprievodcom a je možné len na súkromné účely a za podmienky, že nebude obťažovať a rušiť iných hotelových hostí.

6. V prípade nedodržiavania uvedených pravidiel si sprievodca vyhradzuje právo vylúčiť účastníka prehliadky aj počas priebehu jej trvania.

Hotel si vyhradzuje právo prehliadku zrušiť, zmeniť trasu prehliadky alebo upraviť režim prehliadok.