!

Vážení hostia, radi by sme Vás informovali,

že pre veľký záujem budú prehliadky zámockého hotela pre verejnosť pokračovať v štandardnom režime aj počas jesenných a zimných mesiacov.  

Ďakujeme za Vašu priazeň!

!

Prehliadky je potrebné minimálne 24 hodín vopred rezervovať osobne, telefonicky alebo mailom na recepcii hotela. Kontakt pre objednávku je recepcia@hotelgalicianueva.sk alebo +421 47 28 52 200, +421 47 28 52 211.

Prehliadky pre verejnosť sa konajú každú nedeľu a pondelok o 13:00, 14:30 a 16:00.

Cena vstupenky pre dospelých je 8 € s DPH.

Cena vstupenky pre dôchodcov, držiteľov preukazu ZŤP a deti od 3 do 15 rokov je 6 € s DPH.

Vstupenka zahŕňa okrem prehliadky zámku so sprievodcom aj nápoj zdarma (čaj, káva alebo domáca limonáda). Konzumácia tohto nápoja je možná len v určenom priestore po ukončení prehliadky.

Za dieťa počas prehliadky zodpovedá dospelá osoba, ktorá ho sprevádza. Vstup na prehliadku nie je možný s detským kočíkom.

Minimálny počet platiacich osôb v skupine na prehliadku je šesť.

Maximálny počet osôb v skupine je 15.

Do celkového počtu osôb v skupine sa počítajú aj deti.

V prípade, že nebude naplnený minimálny počet osôb na prehliadku, hotel si vyhradzuje právo prehliadku zrušiť najneskôr 1 deň pred termínom konania prehliadky. V prípade, že záujemca o prehliadku uhradí cenu minimálne 6 vstupeniek, prehliadka sa uskutoční.

Celková dĺžka prehliadky je 50 minút.

Trasa prehliadky je presne určená a neprechádza všetkými priestormi zámockého hotela Galicia Nueva ****.

Počas prehliadky budú môcť návštevníci vidieť Župnú sieň s pôvodnou výzdobou z roku 1762, ktorá nemá na území Slovenska porovnateľnosť, rokokové kachľové pece zdobené zlatým ornamentom a štukovú výzdobu stropov. Dozvedia sa bohatú históriu zámku spojenú s osudmi pôvodných majiteľov, predovšetkým grófskeho rodu Forgach, ktorých portréty návštevníci počas prehliadky uvidia. Budú mať možnosť nahliadnuť aj do reprezentačného apartmánu s originálnym dreveným trámovým stropom a historickým mobiliárom. Prehliadková trasa vedie chodbou na 1. poschodí s cyklom jedinečných nástenných malieb uhorských panovníkov zo 16. – 17. storočia a unikátnou presklenou zámockou dvoranou. Prehliadka sprevádzaná pútavým výkladom sprievodcu končí v pôvodnom klenbovom priestore vinárne.

Prehliadky sa konajú v priestoroch živého zámockého hotela**** Galicia Nueva, ktorého služby využívajú hoteloví hostia. Zámok je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, dovoľujeme si Vás preto zdvorilo požiadať o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

1. Odev a obuv účastníka prehliadky nesmie byť znečistená. Vrchný odev, ruksaky a dáždniky si uložte v šatni hotela.

2. Počas prehliadky sa nevzďaľujte od skupiny a dodržiavajte trasu určenú sprievodcom.

3. Nerušte hlučným správaním, či inými nevhodnými a nedôstojnými prejavmi ostatných hotelových hostí.

4. Nedotýkajte sa a nepoškodzujte steny štukovú výzdobu a iné stavebné súčasti hotela, vystavené predmety, nábytok a zariadenie hotela.

5. Fotografovanie a zhotovovanie videozáznamov v priestoroch hotela musí byť odsúhlasené sprievodcom a je možné len na súkromné účely a za podmienky, že nebude obťažovať a rušiť iných hotelových hostí.

6. V prípade nedodržiavania uvedených pravidiel si sprievodca vyhradzuje právo vylúčiť účastníka prehliadky aj počas priebehu jej trvania.

Hotel si vyhradzuje právo prehliadku zrušiť, zmeniť trasu prehliadky alebo upraviť režim prehliadok.